Rekonektivní terapie

Co to je?

“RECONNECTIVE HEALING”

Trvale navrací do stavu přirozené harmonie, klidu a rovnováhy ve všech oblastech.

Podstatou rekonektivní terapie  (RT) je napojení energetických drah organismu na silné léčebné frekvence vesmíru, které obsahují energii, světlo a informace. Naladěním se na tyto frekvence dochází k harmonizaci celého těla a může navrátit k původnímu stavu zdraví. Odstraňuje chyby v energo-informačním systému těla, které jsou příčinou nerovnováhy v organismu. Každá nemoc je vlastně vychýlením z rovnováhy. Rekonektivní léčení umožňuje organismu navrátit se do optimálního stavu rovnováhy a získat tak zpět svou celistvost. Dochází také k opravě DNA. Toto vše se děje na úrovni mentální, fyzické i emocionální.

Je to návrat k sobě samým na nejhlubší úrovni.

Rekonektivní terapie lze aplikovat také na dálku. Terapie je bezdotykováSpojení s frekvencemi Rekonektivního spektra je intenzivní a mnoho lidí při něm zaznamená individuální prožitky.

Rekonektivní terapie zcela překračuje tradiční energetické léčebné techniky. Dochází k interakci s frekvencemi světla a to může přinést uzdravení na úrovni ať už fyzické, mentální či emocionální. Tyto frekvence jsou na naší planetě k dispozici asi od poloviny 90. let minulého století. Objevitelem je americký lékař Eric Pearl. Dnes je RT předmětem zkoumání kvantové fyziky.

Rekonektivní terapie je úroveň léčení, o které se mnoho vědců domnívá, že je tady zcela poprvé. Dynamika této terapie je velice specifická, unikátní.

Je vědeckými měřeními prokázaná změna ve struktuře naší DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo, proudí do našeho těla obrovské množství fyzického světla, širokého spektra energie a informací v harmonické podobě.

Každá zkušenost s Rekonektivní terapií je jedinečná. Často se může stát změna okamžitě, někdy zase trvá trochu déle, než se léčení rozvine. Vaše transformace může přijít ve formě, kterou předpokládáte ale také ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, jakou má Vesmír připravenou jen a jen pro Vás.

Většina změn má tendenci být trvalá. Některá se demonstrují ve své úplnosti okamžitě, některá se vyvinou časem. Léčivé frekvence, na které jste se napojili , jsou již navždy vaše a zůstávají s Vámi.

Transformace se můžou stát okamžitě. To, co vyžaduje “čas”, je, aby se osoba “rozhodla” akceptovat léčení. Ať už přijmete všechno, co hledáte, během vašeho prvního, druhého nebo třetího sezení, je velice žádoucí nechat to být a dovolit věcem, aby se vyvinuly podle svého.

Obecně se doporučuje, abyste uvážili 3 sezení a to nejlépe tři  následující dny po sobě (případně obden).
Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kúru, která vyžaduje pravidelná sezení a mnohdy i nákladnou finanční investici.

Jedná se o bezdotykovou metodu
Terapii provádím osobně, jsem terapeut s mezinárodní certifikací a kvalifikací
Terapie trvá cca 40 minut, ale rezervujte si radši 60 minut
Cena za sezení je 1 333 Kč

Na nemoc už dnes nepohlížíme jako na něco, co by se mělo co nejrychleji odstranit, ale jako na příležitost, která nám ukazuje životní cestu. Léčení by neměla být procedura, na které jsme závislí. Rekonektivní terapie je iniciační proces, který nás uvádí zpět do harmonie.

Stejně jako u klasické medicíny nejsme schopni nikdy zaručit 100% očekávaný výsledek pro každého, přesto jsou výsledky více než překvapivé u velké části klientů. Narozdíl od klasické medicíny zde nejsou žádné nežádoucí vedlejší účinky.

Není to technika, nemusíte splňovat náročné duchovní požadavky. Je to napojení na univerzální energii.

Rekonektivní terapii, stejně jako proces Znovunapojení, je oprávněn provádět pouze praktik s certifikací.