Časté otázky

Co mohu očekávat během sezení Rekonektivní terapie nebo Reconnection?

Nejlepší způsob, jak si dovolit léčení, je být ve stavu naprostého oddání se procesu a přijímání. Neočekávejte nic určitého a plně důvěřujte procesu terapie. Energie, která k Vám přichází ví nejlépe, co je prioritní a právě tam působí. Položte se na stůl, uvolněte se, vnímejte vše, co přichází, důvěřujte a jednoduše přijímejte. Vnímejte. Vzdejte se své účasti v procesu a jednoduše pozorujte, že se děje něco, co lze sledovat, ležte a dovolte tomu pracovat uvnitř Vás.

Kolik sezení potřebuji? Jak dlouho to trvá, než dojde k napojení na léčívé frekvence?

I toto je velice individuální. Mnohdy jedna návštěva může být dostačující. Obecně se doporučuje, abyste uvážili tři sezení a to nejlépe tři následující dny po sobě (případně obden). A i přesto, je každá terapie speciální, často má tendenci se stát něco obzvlášť speciálního během sezení číslo tři. Napojení na léčivé frekvence se stávají okamžitě. To, co vyžaduje “čas”, je, aby se osoba “rozhodla” akceptovat léčení. Ať už přijmete všechno, co hledáte, během vašeho prvního, druhého nebo třetího sezení, je velice žádoucí nechat to být a dovolit věcem, aby se vyvinuly podle svého.

Je vhodné terapii podstoupit ještě později?

Často lidé chtějí zažít spojení znovu. Můžete se rozhodnout pro další sezení pokud se ve vašem životě objeví nová situace nebo pokud jste během prvních tří návštěv zažívali jasné, rozeznatelné a neustálé zlepšování a vypadá to, že je ještě trochu prostoru ke zlepšení. V ten okamžik by bylo možné uvažovat o několika dalších sezeních. Poté je vhodné nechat to být a dát si čas, aby se odkrylo to, co může. Posléze je možné zase pokračovat. Rekonektivní Terapie není o pravidelných návštěvách. Jakmile máte vaše sezení (jedno nebo více), “vlastníte” svoji změnu, svoji evoluci. Je vaše. Nikdo vám ji nemůže vzít. U vážnějších zdravotních problémů se počet jednotlivých terapií a jejich frekvence stanovuje individuálně.

Jak terapie probíhá?

Sezení trvá většinou 30 min. Provádí se na lehátku – masážním stole. Klient leží na zádech a má zavřené oči. Praktik Rekonektivní terapie se naladí na frekvence a ty svým způsobem interagují s klientem a jeho tělem. Jedná se o bezdotykovou metodu. Klient leží a má zavřené oči pouze proto, aby si celé sezení co nejlépe užil. Není to podmínkou. Jde opravdu o klientský zážitek během sezení. Jinak terapie sama o sobě může přijít v jakémkoliv pozici těla. Klient může sedět i v křesle nebo stát. Standard je, že leží a odpočívá. Někdy si klient během sezení jen příjemně odpočine, jindy cítí mnoho věcí. Může vnímat barvy a obrazy nebo slyšet zvuky a podobně. Jedná se o individuální a často velmi pěkný a nadčasový zážitek. Nicméně úroveň toho zážitku na lehátku nemá přímou souvislost s napojením na léčivé frekvence. I lidé, kteří necítí prakticky nic, se napojí a cítí projevy frekvencí ve svém životě.

Jaký je rozdíl mezi Rekonektivní Terapií a The Reconnection?

Rozdíl mezi Rekonektivní terapií a The Reconnection je v podstatě daný záměrem. Záměrem Rekonektivní terapie je v základu napojení na léčivé frekvence ,které působí na úrovni, ať už fyzické, mentální, emocionální, spirituální nebo jakékoliv další úrovně. A samozřejmě, abyste dosáhli úrovně napojení přinášenou skrze Rekonektivní terapii, zažijete do jisté míry Reconnection jako součást procesu. Je to toto “Reconnection”, které dovoluje Rekonektivní terapii, aby bylo nesrovnatelně obsáhlejší než léčitelské “techniky”, které jsme zde dosud používali. Záměrem The Reconnection je přivést nás k plnosti našeho vrozeného spojení s vesmírem. To se stane skrze zkušenost během dvou sezení, často nazývané jako přijetí osobního Reconnection. A samozřejmě, abyste dosáhli stupně spojení přinášeného skrze The Reconnection, zažijete do jisté míry i napojení na léčivé síly jako součást procesu.
 A přesto, že tyto dvě části nejsou zcela odděleným procesem, tak pro získání plných výhod z obou je nutné zažít vaše sezení Rekonektivní terapie a vaše sezení osobního Reconnection během oddělených sezení.

Pracuje Rekonektivní terapie pouze s fyzickými problémy? Bude stejně dobře pracovat na mentálních problémech?

Napojení se na léčivé frekvence je návrat do rovnováhy. Každá zdravotní výzva je fyzickou, mentální, spirituální a emocionální kombinací. Rekonektivní terapie nepůsobí přímo na specifický problém, ale na mnoha úrovních současně a tak navrací do původního stavu rovnováhy a zdraví. Pokud si to dovolíte, procesu se plně otevřete a přijmete vše, co je pro vás v tu danou chvíli připraveno, pak může přijít i transformace. Vaše léčení může přijít ve formě, kterou předpokládáte ale také ve formě, na kterou jste ani nepomysleli, takové, kterou má vesmír připravenou jen a jen pro Vás.

Co se stane, když se vrátíme do stavu přirozené rovnováhy?

Reconnection je spojení s frekvencemi, které jsou zde v prostoru stále. Naladit se na ně může v podstatě každý. Jakmile naše tělo tyto frekvence cítí, vzpomene si na to, že tuto úroveň harmonie a zdraví zná a začne se do tohoto stavu přirozené harmonie vracet. Poté vše, co bylo v disharmonii s tímto vědomím zmizí a co se v danou chvíli jevilo jako nemoc nebo problém, již nebude mít místo v našem rezonančním poli. 
Ovšem způsob, jakým se tato rovnováha začne projevovat v našem životě a v jakém sledu se projevuje není v naší režii. Proto je velice žádoucí se procesu plně otevřít, akceptovat, co přichází a pak nechat vše rozvinout, jen pozorovat a těšit se ze změn, které se dějí v našem životě.

Je efekt napojení na léčivé frekvence trvalý nebo se musí po nějaké době opakovat?

Změny transformace, která přijdou v souvislosti s touto metodou, mají tendenci být trvalá. Dokonce se často rozvíjejí a získaná rovnováha si hledá cestu do větší hloubky našeho každodenního života. Často lidem přináší kromě změny jejich obtíží i pochopení souvislostí, kterých si před tím nebyli vůbec vědomi. Je to takový druh evoluce našeho vědomí. Je důležité si uvědomit, že transformaci nepřináší praktik samotný. Ten jen umožní projevení pole, ve kterém se celý proces započne nebo odehraje celý. Ten, kdo se rozhodne v kontaktu s tímto polem pro transformaci, je klient samotný. Velmi často se to děje na úrovni, kterou si běžně vůbec neuvědomujeme.

Zkoumáte u Reconnection původní příčinu problémů?

Ne. Reconnection a Rekonektivní terapie je v podstatě o překročení zkoumání, hledání a používání technik. Když něco zkoumáme, tak na to zaměřujete svou mysl. Tím to ovlivňujeme již získanou zkušeností a tím co už víme. Jenže tím to také omezujeme. Říkáme: “Já vím, kde je problém. A vím, odkud má přijít řešení.” Ale ve skutečnosti vidíme jen zlomek komplexního obrazu. Reconnection a Rekonektivní terapie je o pokoře k něčemu většímu, čehož jsme přirozenou součástí. Je to krok zpět od toho, co už víme, ale ten krok zpět nám umožní otevřít dveře a stát se pozorovatelem. Vnímat, co se děje a umožnit té dokonalé esenci, která námi prochází, aby udělala svou práci a cestou narovnala skutečné příčiny a ne jen ty, kterých jsme si ve svém omezeném vnímání schopni všimnout.

Jak Eric Pearl objevil Rekonektivní terapii?

Jako doktor měl Eric po 12 let vysoce úspěšnou chiropraktickou praxi až do dne, kdy ho pacienti začali upozorňovat, že na sobě cítí jeho ruce – i přesto, že se jich fyzicky nedotkl. Během několika prvních měsíců se na jeho dlaních objevovaly puchýře a krvácely. Pacienti se brzy začali zázračně uzdravovat z rakoviny, nemocí souvisejících s AIDS, syndromu chronické únavy, porodních defektů, mozkové obrny a dalších vážných onemocnění. To všechno se stalo, když Eric v jejich blízkosti jednoduše držel své ruce. On sám tím byl naprosto fascinován a trochu zmatený. Prožil hodně momentů, které pro něj byly zcela nové a převrátily jeho život naruby způsobem, který by si patrně sám dobrovolně nevybral. Posléze prošel celou řadou výzkumů. Dnes již máme přibližně 25 mezinárodních studií, které dokazují, jak jedinečné je spektrum Rekonektivní terapie. Šest z nich přímo potvrzuje, že v kontaktu s touto energií dochází k restrukturalizaci naší DNA (u rostlin, zvířat i lidí). Dr. Eric Pearl nakonec svoji roli přijal a dnes vyučuje po celém světě tuto metodu.

Čím se Rekonektivní terapie liší od ostatních metod?

Rekonektivní terapie není vůbec o diagnóze, o zkoumání nemocí, problémů ani o věčném hledání příčin a následků. Neaplikujeme ani žádné techniky. Během Rekonektivní terapie se naladíme na frekvence a ustoupíme do pozadí. Nezabarvujeme proces svým názorem nebo zkušenostmi. Navíc si nemyslíme, že jsme léčiteli nebo že někoho léčíme. Jsme si vědomi toho, že jsme pouze zprostředkovatelem spojení a ve chvíli, kdy klient toto spojení na sobě cítí, sám se někde hluboko uvnitř rozhodne, zda se vyléčí. Uzdravení můžou být pak i trvalá. Není to metoda, není to technika, nejsou tam žádné kroky ani postupy. Rekonektivní terapie přesahuje všechny techniky. Dynamika této terapie je velice specifická, unikátní.

Jak je možné, že u nás jsou informace o Reconnection tak omezené?

Mnoho lidí tvrdí, že Reconnection nehledáme my, ale že Reconnection si hledá nás. Myslím, že to vidí přesně ti lidé, kteří jsou dostatečně otevření přijmout jednoduchost a zároveň obrovskou sílu skrytou v tomto spojení.

Jaká je optimální budoucnost klasické medicíny a Rekonektivní metody pro zdravější a šťastnější život na Zemi?

Snahou doktora Pearla je, aby se Reconnection a Rekonektivní terapie staly přirozenou součástí zdravotní péče. Doktor Pearl je hluboce přesvědčen, že každá část zdravotní péče má své vlastní a důležité místo v celém obrazu. Tak jako zubař neoperuje mozek, tak ani Rekonektivní terapie nemá ambice nahradit klasickou medicínu. V ideálním případě by ji mělo doplnit na místě, kde současná medicína již nemá svůj potenciál. Mělo by dojít k symbióze a doplnění se. Není to soutěž, ani souboj metod. Je to o rovnováze. Dost možná už jsme velice blízko tomuto spojení. Rekonektivní terapie by velmi dobře mohlo působit také na úrovni prevence. Může nám pomoci přirozeně vytvořit rovnováhu a zdravější životní styl.